W tym miejscu znajdowalo sie gospodarstwo Jana Kinala