Miejsce po gospodarstwie Antoniego Kinala, s. Benedykta